Vidres
Seguretat Laminat

Gruixos variables

3 + 3 mm fins 10 + 10 mm

Formats per un mínim de dos làmines de vidre, més una pel.lícula de poli vinil butiral (PVB) entremig que impedeix el despreniment dels
trossos en cas de fractura.

Possibilitat de laminats especials
i butirals de color segons necessitats.

Lluminositat

Alta

Aïllament

Segons Composició

Seguretat

Alta / Molt Alta
Segons Composició

Aplicacions

Exteriors Interiors