Vidres
Seguretat Armades

Gruixos

Únic gruix de 6 mm

Vidres que consten d’una malla metàl·lica interior la qual subjecta
els trossos en cas de trencament.

Lluminositat

Alta / Mitjana

Aïllament

Baix

Seguretat

Mitjana

Aplicacions

Exteriors