Vidres
Seguretat Antilliscants

Gruixos

Únic gruix de 18 - 20 mm

Vidre monolític amb un relleu
imprès per tal de minimitzar
possibles relliscades.

Lluminositat

Mitjana

Aïllament

Baix

Seguretat

Alta

Aplicacions

Interiors