Vidres Varis
Piques

Gruixos variables

vidres sotmesos a un procés
de termo-format

Mides, formes i textures
segons necessitat.

Grans possibilitats
decoratives.

Lluminositat

Depenent de la Composició

Aïllament

Nul·la

Seguretat

Mitja / Alta
Depenent de la Composició

Aplicacions

Interiors
Decoratives