Vidres
Monolític

Gruixos variables

2 mm fins 19 mm

Lluminositat

Alta / Molt alta
en el cas del vidre òptic

Aïllament

Baix

Seguretat

Baixa

Aplicacions

Interiors Decoratives