Vidres Varis
Miralls

Gruixos variables

3 mm fins 5 mm

Vidre monolític al qual se li
aplica en una de les dues cares
una pel.lícula de pintura
de plata i estany.

Possibilitat de laminar.

Lluminositat

Nul·la

Aïllament

Nul

Seguretat

Baixa / Mitjana
En el cas del laminats

Aplicacions

Interiors
Decoratives