Vidres Decoratius
Laminat Especial

Gruixos variables

3 + 3 mm fins 10 + 10 mm

Introducció de làmines de diferents materials, com ara fibres
o butirals de color.

Grans opcions decoratives.

Lluminositat

Depenent del material

Aïllament

Segons Composició

Seguretat

Mitja / Alta
Depenent de la Composició

Aplicacions

Exteriors Interiors
Decoratives