Vidres Decoratius
Lacat Serigrafiat

Gruixos

2 mm fins 19 mm

Aplicació d'una capa de pintura o esmalt en una de les dues cares
del vidre.

Amplia gama de possibilitats i total personalització. Possibilitat de
laminar i trempar.

Lluminositat

Nul·la

Aïllament

Segons Composició

Seguretat

Segons Composició

Aplicacions

Exteriors Interiors