Vidres
Càmara

Gruixos

Variables depenent
de la composició.

Constituïts per un mínim de dos làmines de vidre, més una càmara d’aire segellada tèrmicament,
la qual dota al vidre d’una major capacitat d’aïllament tèrmic
i acústic.

Possibilitat de combinar-ho amb laminats per una major seguretat.

Lluminositat

Alta

Aïllament

Alta / Molt Alta
Segons Composició

Seguretat

Mitjana / Alta
Segons Composició

Aplicacions

Exteriors Interiors